BMU-konsert i Enebykyrkan måndag den 7/12 kl. 18.30 resp. 19.30

Alla anhöriga hälsas varmt välkomna till konsert med våra kursdeltagare; körerna, solosångare och pianister.

För att alla ska få plats delar vi in konserten i två delar, ca 18.30-19.15 och 19.30-ca 20.30. Vi gör ett snabbt byte av publik däremellan. Vi reserverar oss för att tiden för del två ev. kan ändras något.

Varje kör repar sina ordinarie tider på e.m. men bara i max 15-20 min.
Repschema för övriga och program kommer att skickas ut via mail.

Nyheter inför hösten 2015

1/ Ny körledare och lärare i solosång blir Johanna Klingfors. Undervisar i Enebykyrkan måndagar och fredagar.

2/ Gitarrkursen flyttar till torsdagar i Föreningsgården i Täby C

3/ Vi vill åter ha tre körer: för 4-5-åringar, 6-7-åringar och från 8 år och uppåt. Se under Kurser/Körsång

4/ Vi vill prova att ge en veckas kortare kurs på hösten och en veckas längre på våren, bl.a. eftersom vårterminen är längre. Vi har samma avgifter som tidigare, per lektion räknat, men p.g.a. olika långa kurser blir nu höstens 11 veckor billigare än vårens 13 veckor. För enkelhetens skull tar vi fortfarande samma avgift för körkurserna höst som vår. (Höstens körkurs har 12 veckor, vårens har 14.)

BMU-konsert i Enebykyrkan måndag den 4/5 från kl. 18.30.

Alla anhöriga hälsas varmt välkomna till konsert med våra kursdeltagare; körerna, solosångare, pianister och gitarrister.

För att alla ska få plats delar vi in konserten i två delar, ca 18.30-19.15 och 19.30-ca 20.15. Vi gör ett snabbt byte av publik däremellan.

Varje kör repar sina ordinarie tider på e.m. men bara i 20 min.
Repschema för övriga och program kommer att skickas ut via mail.

BMU-konsert i Enebykyrkan måndag den 8/12 från kl. 18.30.

Alla anhöriga hälsas varmt välkomna till konsert med våra kursdeltagare; körerna, solosångare, pianister och gitarrister.

För att alla ska få plats delar vi in konserten i två delar, ca 18.30-19.15 och 19.30-ca 20.15. Vi gör ett snabbt byte av publik däremellan.

Varje kör repar sina ordinarie tider på e.m. men bara i 20 min.
Repschema för övriga och program kommer att skickas ut via mail.