Inspelning 4/5 2020 i stället för konsert

P.g.a. pågående coronapandemi är den planerade konserten 4/5 inställd. I stället sker en inspelning av framförandet av den minimusikal som båda våra körer arbetat med under den här terminen. Inspelningen kommer sedan att distribueras hem till varje deltagare i körkurserna. Körerna har dessutom fått en extra veckas repetition för att förhindra ett för stort kursuppehåll i samband med påskledigheten och kompensera för frånvaro p.g.a. coronapandemin..

Övriga kurser har kunnat fortgå som planerat, antingen i Enebykyrkans lokaler eller via olika onlinelösningar. Där har deltagarna själva kunnat välja om de vill spela in sin sista lektion eller bjuda med en förälder. Några har valt att få en extra lektion i stället.

Kommentarer inaktiverade.