Anmälnings/Avbokningsregler

 Sista anmälningsdag för att komma med i schemaläggningen var måndag den 17 augusti.

Din anmälan till kursen är bindande och sker terminsvis och på hemsidans anmälningsblankett.

Du får ett autosvar på att anmälan kommit fram. Inom ett par dagar skickar vi en kvittens/faktura. BMU Täby tillämpar regeln att betalningen av kursavgiften ska vara oss tillhanda senast 7 dagar från kvittensdag/faktureringsdag för att anmälan ska gälla.

Tänk på att anmälan är bindande, men att den kan återtas enligt reglerna om ångerrätt i Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Reglerna om ångerrätt beskrivs nedan.

 Tidsblankett

Till alla som anmält sig till piano, solosång eller gemu och i tid betalat in kursavgiften skickas en tidsblankett med BMU Täbys tillgängliga tider. Den ska skrivas ut, fyllas i, undertecknas och scannas eller fotas med mobil samt returneras så att vi har den åter senast måndag 31 augusti 2020.

På den anger och godkänner ni vilka tider vi har att laborera med när vi lägger det individuella schemat. Schemat läggs vecka 36 och meddelas därefter samtliga anmälda.

Om anmäld inte får plats

Gruppundervisning: Om anmäld inte får plats i angiven verksamhet p.g.a. för många eller för få deltagare skickas kursavgiften tillbaka senast två dagar efter att vi fått ert kontonr.

Individuella lektioner: Om anmäld inte får någon av de tider han/hon uppgivit passar densamme, skickas kursavgiften tillbaka senast två dagar efter att vi fått ert kontonr.

 Ångerrätt

Enligt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) har du rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar från den dag avtalet ingicks (dvs. kvittens/fakturadatum). Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då avtalet ingicks (dvs kvittens/fakturadatum).

Vill du utöva ångerrätten, ska du inom ångerfristen till bmutaby@gmail.com skicka ett klart och tydligt e-postmeddelande om ditt beslut att frånträda avtalet om kurs. Ange namn på kursdeltagare, kurskod och till vilket konto inbetald kursavgift ska återbetalas.

 Verkan av utövad ångerrätt

Om du inom ångerfristen frånträder detta avtal, kommer BMU Täby att betala tillbaka hela den kursavgift vi fått från dig rörande aktuell kurs. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål, senast 14 dagar från och med den dag då BMU Täby underrättats om ditt beslut att avboka och vi har fått uppgift om kontonummer för återbetalning av kursavgiften.

 Återtagande av anmälan

Förutom vad gäller ångerrätten enligt ovan är anmälan bindande. Om deltagare återtar sin anmälan efter att ångerrätten förfallit men före dag för start av kurs tar vi ut en administrationsavgift:

  • Vid återtagande senast 7 dagar före kursstart en avgift på 10% av kursavgiften.
  • Vid återtagande senare än 7 dagar före kursstart men före dag för kursstart, debiteras halva kursavgiften.
  • Vid återtagande samma dag som kursstart, eller senare, debiteras hela kursavgiften. Som kursstart räknas för samtliga kurser tisdag den 1 september i vecka 36, då schemat börjar läggas.

 Sen anmälan

Den som vill göra en anmälan efter senaste anmälningsdag är välkommen att göra så, men vi kommer först att behandla och schemalägga alla som anmält senast sista anmälningsdag. I den mån det därefter finns platser kvar i kör kommer de sent anmälda att få plats i tur och ordning efter anmälningsdatum. För sent anmälda till kurser med individuell undervisning kommer att erbjudas de tider som eventuellt finns kvar efter schemaläggningen.

 Förtur

Tidigare kursdeltagare ges förtur om anmälan och kursavgift inkommit i tid. Vi ger också syskonförtur.