Cecilia Brändström

Cecilia BrändströmLedare i körsång, lärare i sång

Cecilia Brändström är utbildad sångpedagog och musiklärare. Hon examinerades från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 2008 och arbetar för närvarande som musiklärare på Viktor Rydberg samskola Djursholm. Cecilia undervisar sångelever, både barn och vuxna. Hon har bl.a. haft två sångelever med i Idolfinalen.

E-postadress: cecilia.brandstrom@hotmail.com