Körsång

Alla barn födda 2014 och tidigare är välkomna till våra två barnkörer; BMU-toner: för barn födda 2013 och 2014 och BMU-kören: för barn födda 2010, 2011 och 2012.

Vi upptäcker rösten och dess möjligheter på ett lekfullt sätt och med mycket rörelse. Vi sjunger unisont och provar att sjunga växelsång och små solon, allt efter önskemål och lust.
Vi sjunger kanon och så småningom i 2-3 stämmor, allt efter körmedlemmarnas tonsäkerhet och erfarenhet, vilket tränas samtidigt som huvudinriktningen är att bevara sångglädjen. Kören ackompanjeras på piano eller gitarr för att ge stöd och inspiration.

Mot slutet av terminen har vi brukat ge en konsert, dit anhöriga välkomnats, men vi avvaktar nu läget för coronapandemin och fattar beslut senare, om vi som i våras kommer att spela in en föreställning och skicka hem till varje familj, eller om vi ger en extra lektion i stället. Vi följer FHM:s rekommendationer gällande körverksamhet för barn och placerar ut stolar med minst 2 meters avstånd till övriga deltagare inkl. lärare.

Ledare: Cecilia Brändström (info se under ”Lärare”)

Dag Ålder Tid Kod Avgift Kurstillfällen
Måndag födda 2013-2014 (BMU-toner) 16.30-17.00 K2 1440 kr 12 ggr à 30 min. inkl. konsert/alt. extra lektion
Måndag födda 2010-2012 (BMU-kören) 17.00 – 17.30 K3 1440 kr 12 ggr à 30 min. inkl. konsert/alt. extra lektion

 

Kursens första lektion: vecka 37.