Piano, HT 2020 online

Både du som är nybörjare och lite mer avancerad är välkommen till undervisningen. Vi ger enskilda lektioner för att kunna ta hänsyn till varje elevs behov och önskemål. Gehörsspel, notträning och spel efter ackordsanalys sker i samråd med elev.

Du behöver ett piano hemma i någon avskild vrå, hos BMU får du lära dig övningsteknik och du får kunskap om musikens byggstenar, struktur och pianots uttrycksmöjligheter och vi värnar om din egen lust och hängivenhet. Det dagliga egna övandet hemma är väsentligt för din utveckling.

I väntan på att pågående coronapandemi kommer att upphöra kommer undervisningen HT 2020 uteslutande att ske online. Vid lektionerna är det viktigt att eleven är ostörd i rummet, men att yngre elev kan få hjälp av äldre anhörig att starta och avsluta lektionen. Enl. erfarenhet från vårens onlineundervisning fungerar det bra från både mobil, iPad och dator, via FaceTime, GoogleDuo och Skype, beroende på elevens typ av dator/mobil. Kommande termin avslutas inte med konsert i kyrksalen som tidigare år, utan vi ger en extra lektion i stället, alternativt en konsert med anhöriga i hemmet, med läraren med online.

Lärare: Karin Jonsson Hazell

Undervisning Ålder Dag och tid Kod Avgift Kurstillfällen
Enskild från 7 år * P:30min 4400 kr 12 ggr à 30 min

* I samråd med lärare

Vecka 36 läggs individuellt schema på grundval av de tidsuppgifter ni ger oss på särskild blankett som vi skickar er efter att anmälan och kursavgift inkommit. Se mer under ”Anmälan” om datum m.m.

Kursens första lektion vecka 37.