Piano, enskilt

Både du som är nybörjare och lite mer avancerad är välkommen till undervisningen. Vi ger enskilda lektioner för att kunna ta hänsyn till varje elevs behov och önskemål. Gehörsspel, notträning och spel efter ackordsanalys sker i samråd med elev.

Du behöver ett piano hemma i någon avskild vrå, hos BMU får du lära dig övningsteknik och du får kunskap om musikens byggstenar, struktur och pianots uttrycksmöjligheter och vi värnar om din egen lust och hängivenhet. Det dagliga egna övandet hemma är väsentligt för din utveckling.

Varje termin avslutas med en konsert inför anhöriga där deltagandet är frivilligt.

Lärare: Karin Jonsson Hazell

Lokal och tider: Enebykyrkan, Eneby torg måndagar 14.00 – 21.00, onsdagar kl. 14.00 – 19.00.

Undervisning Ålder Dag och tid Kod Avgift Kurstillfällen
Enskild från 7 år * P:30min 4400 kr 12 ggr à 30 min. inkl. konsert

* I samråd med lärare

Veckoslutet vecka 2 läggs individuellt schema på grundval av de tidsuppgifter ni ger oss på särskild blankett som vi skickar er efter att anmälan och kursavgift inkommit. Se mer under ”Anmälan” om datum m.m.

Kursen startar vecka 3.