Sång, enskild undervisning

I den enskilda sångundervisningen får du lära känna och träna din egen, unika röst. Vi jobbar med grundläggande sångteknik genom övningar och sjunger sånger från olika genrer, allt i samråd mellan elev och lärare. Du får öva dig att sjunga solistiskt och jobba med text och uttryck. Terminen avslutas med en konsert där alla solosångelever som vill får sjunga för varandra och sina anhöriga.

Lokal: Enebykyrkan, Eneby Torg

Lärare:
Maria Hazell måndagar kl. 14.00 – 16.20, 18.00 – 20.30
Grainne Lönnqvist tisdagar kl. 14.00 – 20.00

Ålder Dag och Tid Kod Avgift Kurstillfällen
från 8 år I samråd med lärare S:30min 4150 kr 12 ggr à 30 min. inkl. konsert med rep.

Veckoslutet vecka 35 läggs individuellt schema på grundval av de tidsuppgifter ni ger oss på särskild blankett som vi skickar er efter att anmälan och kursavgift inkommit. Se mer under ”Anmälan” om datum m.m. Kursen tisdagar startar vecka 36, kursen måndagar startar vecka 37.