Sång, enskilt, grupp och även online

I den enskilda sångundervisningen får du lära känna och träna din egen, unika röst. Vi jobbar med grundläggande sångteknik genom övningar och sjunger sånger från olika genrer, allt i samråd mellan elev och lärare. Du får öva dig att sjunga solistiskt och jobba med text och uttryck. Terminen avslutas i coronatider med en enskild konsert inför två anhöriga, alternativt en extra lektion eller en inspelning av sista lektionen. Elev och lärare bestämmer det lämpligaste tillsammans.

Lokal: Enebykyrkan, Eneby Torg

Lärare:

Cecilia Brändström måndagar 17.30 – 20.30 i sakristian och online, och lördagar kl 10.00 -13.00 online på zoom
Camilla Waltin tisdagar  kl.14.00 – 18.30 i samlingssalen och online.

Vi håller avstånd på 3 meter mellan deltagare och lärare, enl. rekommendationer från FHM.

Ålder Dag och Tid Kod Avgift Kurstillfällen
från 8 år I samråd med lärare S:30min 4400 kr 12 ggr à 30 min. inkl. konsert eller extra lektion

Sånggrupp: Camilla tar i samlingssalen även emot grupper på 2 eller 3 personer som själva kommit överens om att sjunga i grupp. Avgift per person: 3900 kr, 12 ggr à 45 min. Vid anmälan: Anmäl var och en till solosång, kod S:30 och skriv på blanketten under kolumnen för meddelande:  ”grupp med...(namnen på övriga i gruppen.)” 

Schemat läggs vecka 36 på grundval av de tidsuppgifter ni ger oss på särskild blankett som vi skickar er efter att anmälan och kursavgift inkommit. Se mer under ”Anmälan” om datum m.m.

Kursens första lektion vecka 37.