Gehör/Musiklära, harmonisering

Kursen riktar sig till dig som redan sjunger och spelar och vill utveckla dig på det teoretiska området. Du kan utveckla ditt gehör och förbättra dina kunskaper i musikteori inför sökningar till musikklasser och musikutbildningar.

Du får lära dig elementära musiktermer, tonsteg, skalor, intervaller, ackord och rytmer. Vi arbetar utifrån din nivå och målsättning.

Detta är också en kurs för dig som vill lära dig att sätta ackord till melodier, och välja lämpliga bastoner. Förutsätter att du har piano hemma och redan spelar piano.

I väntan på att pågående coronapandemi kommer att upphöra kommer undervisningen HT 2020 uteslutande att ske online. Vid lektionerna är det viktigt att eleven är ostörd i rummet, men att yngre elev kan få hjälp av äldre anhörig att starta och avsluta lektionen. Enl. erfarenhet från vårens onlineundervisning fungerar det bra från både mobil, iPad och dator, via FaceTime, GoogleDuo och Skype, beroende på elevens typ av dator/mobil.

Kursen leds av Karin Jonsson Hazell

Veckoslutet vecka 36 läggs individuellt schema på grundval av de tidsuppgifter ni ger oss på särskild blankett som vi skickar er efter att anmälan och kursavgift inkommit. Se mer under ”Anmälan”om datum m.m.

Ålder Kod Avgift/Kurstillfällen
Från 9 år GeMu1 4400 kr för 12 lektioner à 30 min.

Vänligen skriv era önskemål och målsättningen med kursen i anmälningsblankettens ruta benämnd ”Ev. meddelande”.

Kursens första lektion vecka 37.