Gehör/Musiklära, harmonisering

Kursen riktar sig dels till dig som redan sjunger och spelar och vill utveckla dig på det teoretiska området. Du kan utveckla ditt gehör och förbättra dina kunskaper i musikteori inför sökningar till musikklasser och musikutbildningar.

Du får lära dig elementära musiktermer, tonsteg, skalor, intervaller, ackord och rytmer. Du får träna på att skriva ner det du hör i noter och analyser med hjälp av olika tankemetoder. Vi arbetar i nivåanpassad grupp utifrån din nivå och målsättning.

Detta är också en kurs för dig som vill lära dig att sätta ackord till melodier, och välja lämpliga bastoner. Förutsätter att du har piano hemma.

Kursen leds av Karin Jonsson Hazell

Veckoslutet vecka 2 läggs individuellt schema på grundval av de tidsuppgifter ni ger oss på särskild blankett som vi skickar er efter att anmälan och kursavgift inkommit. Se mer under ”Anmälan”om datum m.m.

Ålder Kod Avgift/Kurstillfällen
Från 9 år GeMu1 *

* Antal timmar efter behov enligt tariffen 30 min. för 430 kr, vid gruppundervisning lägre kostnad per deltagare. Skriv era önskemål i anmälningsblankettens ruta benämnd ”Ev. meddelande”.

Kursen startar efter kursdeltagarnas behov, tidigast vecka 3.