Karin Jonsson Hazell

Lärare i piano och musiklära/gehörslära.

Karin Jonsson Hazell har en bred och även specialiserad musikbakgrund. Spelade tidigt i dansband och improviserade på piano. Tog pedagogexamen 1972 vid Ingesunds Musikhögskola och anställdes därefter på skolan som teorilärare.

Började intressera sig för improvisation även i äldre musik, började spela cembalo i barockensemble. Utbildning för bl.a. Nikolaus Harnoncourt vid Mozarteum i Salzburg (cembalosolistdiplom 1976) och Gustav Leonhardt vid Sweelinckkonservatoriet i Amsterdam. Konsertverksamhet och inspelningar på cembalo och hammarklaver i Sverige och övriga Europa.

Har undervisat vid Musikhögskolorna i Stockholm och Malmö, på kommunala musikskolor, folkhögskolor och annan kursverksamhet och har även haft andra uppdrag inom s.k. tidig musik.

Sedan hösten 1997 undervisar Karin hos BMU Täby i piano och musikära/gehörslära.

E-post: bmutaby@gmail.com